..

4444

Magnetyczne centrum
Zamku stabilizacji
Samoistny przekraczam
Jako galaktyczny wędrowiec
Wiodącej mocy zwierciadła
Jam jest cztery tysiące 
Czterysta czterdzieści…
I cztery

Mickiewicz × Stachursky × ja