..

997

Przysłowiowa policjantka to policjantka
Która umiejscowiona jest w przysłowiu
Dotyczącym osoby zatrudnionej w policji
Na stanowisku policjantki