..

Abstrakcja 1

Miejsce
Ograniczone
Ścianami
Gdzie
Ręce
Wykroczą
Poza
Swój
Zasięg