..

Abstrakcja 14

Kaletnicy drzemki kaleczą duszę
Duszę się dusznością duchów
Dłuży się potajemnica narzeczy
Podstawowy pocałunek kikutów