..

Abstrakcja 19

Architekt samozagłady
Ciżemka krwi, ognia i krwi
Zarządza unicestwienie