..

Abstrakcja 20

Niezbyt krowią krew
Wszyscy oraz ich każdy
Nikt nas nienawidzi