..

Abstrakcja 23

Delikatny dysonans
Nieoptymalnej humanoidy
Zwiastuje zawistnie
Całun całopalenia