..

Abstrakcja 28

Jamniki jamiste zamienia
W pył cieczy wszechrzeczy
Okrycie nawarstwia warstwami
Astralnych błąd projekcji