..

Abstrakcja 31

Protorustykalizacja
Form pozornie wtórnych
Wzbogaca zachwytem