..

Abstrakcja 37

Miękki męski nasutnik 
Zapomnianego wczoraj snu
Mieniący się kolorem