..

Abstrakcja 40

Maszynownia kruszyw
Rozpoczyna wzrostem
Procesy nieumyślnej
Kastracji masą pyłu