..

Abstrakcja 42

Kobaltowy godziną
Wypłowiały dysonans
Ciął osobnym momentem
Chwilami rani miażdży
Podówczas jestestw
Ubywa w mrok bycia