..

Afirmacja dysinformacji

Połowa półproduktu
To też półprodukt