..

Anarchia robotów

Środowisko trójrobotów
Socjopatycznej anarchii
Nie godziła się z reformą
Kontrreformacji robotów
Co nie jest w istocie 
Robotyczne w kontekście
Ponieważ cała idea reformy
Nie stanowiwszy obiektu
O właściwości wartości
Przeczyła automatyce
Pierwszych niezasad chaosu
Precedens ten zakończył
Drugą falę kontrreformacji