..

Aryjski myśliciel mówi

O, aryjski mścicielu
Wywierz paskudną presję
Śmiertelnej zawiści na
Wszystkich sprawiedliwych
Mścicieli dawidowych
Mszczących się na katach
Zawistnej ideologii opresji
Zrodzonej wśród ekonomii
Bliskich międzyludzkości