..

Atomizm

Jestem jednorodną
Mieszaniną atomów
Nie mam wyboru