..

Autoegzorcyzm

Krwawię krew
Złą w litery
Maziam pędzlem
Ale zło złe
Namnaża się
Namnaża zło
Bezustannie
A ja krwawię
Leniwie rzadko
Zła jest coraz
I coraz więcej
Zmęczony złem
Jestem zły