..

Baronat mchu

Tundra niejadalności
Gdzie półfalista purchel
Mlaśnięciem erupcji
Zainfekowała w nozdrza
Watahy arktycznych pum
Sterując ku samozagładzie
Zaćmieniem terroru gęsto
Opatuliwszy osadnictwo
Humanoidów bożego strachu