..

Biomaszyna 2

Rozpoczyna się
Bezbłędny byt
Zna swój cel
Posiada wiedzę
Całość i koniec
Wszystkie zmienne
Rozumie sens
Cykl przemija