..

Boska interwencja

Wszyscy martwi ludzie
Byli bogu ducha winni
A bóg dba o reputację