..

Brutalne zakłócenia

Życie zainfekowało
Moje prywatne zwłoki
Zmusiło je do życia
W nieetyczny sposób
Wybudziło z nicości