..

Być księciem księdzem

Książe ksiądz
Okupuje moją jaźń
Domaga się dominiów
Wśród mych sekretów
By zainfekować pamięć
Gdy później utknie
W czeluściach 
Moich wnętrzności
Pyszniąc się obleśnie