..

Być

Baliśmy niemyśmy
Byleś mógłbyś być
Gdybyście to byśmy
Ale czy byśmy my
Czy raczej niebyśmy
Byli bylibyśmy
Byćmoże