..

Chlorofil

Odżywia się najzdrowszy
Pozbawiając okrucieństwa
Doskonałość wszechmięśnia
Perfekcyjna machina trwania
Czas przekroczony wielokrotnie
Śmiertelność zapomniana
Dzięki pustym opakowaniom
Po chlorze przemysłowym
Których otwory prowadzą
Życiodajnością oparzeń
Do samomiłości orgazmu
Ejakulatami bieli