..

Conan Cymeryjczyk

Wieża węży
Więzi was wciąż
Wiele westchnień
Wojennych wrót
Waży winowajca
Wnet wniknie
Wewnątrz