..

Czarny Jezus

Przyjdźcie ku mnie
Wszystek któren
Utrudzeni i obciążeni
Jesteście wy
A ja was upokorzę