..

Człowiek 1

Jakby suchy delfin
Z brzydkiego mrowiska
Niemożebnie zubożały
Zaledwie tylko byt