..

Człowiek 3

Nie został zbudowany
By trwać wiecznie
Lub podnosić się
Osiągnąć perfekcję
Jeden ma tylko sens
By kopulować dziećmi
Namnażać wielokrotnie
Aż zginą przygniecione
Swoimi obleśnymi kopiami