..

Człowiek 12

Ludzie tworzą śmieci na swoje podobieństwo
I te nieludzkie ludzkie dzieci to dzieci
Zatem ludzie i śmieci to jedność