..

Człowiek 14

Gdyby ich odbyty
Produkowały byty
Byłoby tak samo