..

Człowiek 17

Kalkulowany moment 
Pełnej spontaniczności
Pokazuje fałszywość
Istnienia, na które
Patrzy się 
Z wyrozumiałym
Obrzydzeniem