..

Czy wspominaliśmy już chleb?

Dzielmy się śmiercią jak chlebem
Dajmy świadectwo beznadzieji
Chleb ofiarował nam chleby
My mamy się tymi chlebmi dzielić
Chleba trującego nie zabraknie
Rozmnoży się podczas zabijania
Potrzeba tylko więcej ciał naszych
I negatywnej gotowości dawania
(Refren)