..

Depresja 7

Zbieg okoliczności
Jest uciekinierem spotkań
Które się wydarzą
Niesamotnie