..

Depresja 13

Pod powiekami
Centymetrowa
Warstwa łez
Czeka na sens
W międzyczasie
Rozważam samopomoc
Samookaleczaniem
Płytko