..

Depresja 28

Wstyd wobec bliskich ciekawości
Powstrzymuje narodziny ekstremum
Uzewnętrzniania nienawiści do bólu