..

Depresja 42

Spowodowane
Nienazwanym
Niepokojem
Nieznacznie
Przypadkowe
Samobójstwo