..

Depresja 52

Moje wyobrażenie
Mojej przyszłości
To fałszywa wizja
W której przyszłość
Zawiera w sobie
Przeszłość i
Teraźniejszość
Ich multiplikacje
Jak długa droga
Gdzie miejsce startowe
Miejsce docelowe
I cała trasa
Jest tym samym
Jednym punktem