..

Depresja 62

Adaptacja do zaistniałej sytuacji
Wykorzystująca narzędzie samobójstwa
Selektywnie wpływa na statystykę
Kreatywnego rozwiązywania problemów