..

Dinozaury sp. z o.o.

Jeśli przetrwa
Nieuchronną
Zagładę ludzkości
I ulegnie
Bez poddania się
Naturalnym procesom
Korpoliteratura
Stanie się czymś
Na podobieństwo
Koproliteratury