..

Dno oka

Czego poszukujesz
Skąd znasz sekretny
Pryzmatyczny negatyw
Analizujesz tą obecność
Otwiera swoją intymność
Wewnątrz tej ciemności
Na samym jego końcu
Nicość przemieni się
W niesamowity blask
Pochłaniający duszę