..

Dosłownie

Bezczasowo
Ograniczony
Kierunek
Końca
Etapu
Przemiany
Właściwości