..

Drzewo życia

Nibywybór żywego bytu
Pnie się jednowymiarowo
Linearną jedynogałęzią
Samotna wypadkowa przeszłości
Ciepła fatamorgana wolnej woli
Gwarantuje iluzoryczną kontrolę
Sterowana mikropyłem zdarzeń
Cudzoręczna niedecyzja historii
Nie obdarowany cieniem losu
Jednorodny destylat zmiennych
Bezpieczna niemożność błędu
Predefiniowanego wzorca
Spodziewanych finałów