..

Dyskalkulia 2

j
dw
trz
czte
pięćś
sześćś
siedemn
oosiemmm
dziewięćś
dźziesięćś