..

Dyskalkulia

Czternaście
Cztery
Dwa
Dwadzieścia
Dwanaście
Dziesięć
Dziewięć
Dziewiętnaście
Jeden
Jedenaście
Osiem
Osiemnaście
Pięć
Piętnaście
Siedem
Siedemnaście
Szesnaście
Sześć
Trzy
Trzynaście