..

Dyspoezja

Mówię tekstem nie pomyślanych myśli
Chciwie obarczam wizjami cudze umysły
Nielegalnie uzewnętrzniam bezwartość
Nie zezwalam na ich aborcję
I nie jest mi przykro