..

Dysprawdulia

Jestem autodrapieżnikiem
Dysfunkcyjnie słabą ofiarą
Biegu wydarzeń ciągłych
Moja ułomność postrzegania
Teorii spiskowych oraz nie
Ogółem różnych narządem myśli
Jeszcze bardziej ogółem mówiąc
Nie odróżniam prawdy od fałszu