..

Dzbanek

Dzbanek
Jest
Bardzo
Wrażliwy
Łatwo
Doprowadzić
Go do
Skrajności