..

Dziwka mocy

Wcześniej
Nie byłą nią
Dziwkę mocy
Zdziwiło to
Jak niewiele
Potrzeba ich
(Słownie jeden)
By stać się
Którą nie była