..

Fatalność losu

Wybór
Nie daje nam
Wyboru
Wszyscy jesteśmy
Więźniami wolności