..

Feudalna fantazja

Ekstremum chichotu
Zgładziwszy władcę
Zawładnęło następcą